Kategoriler
Dijital Ekonomide Vergi

Yurtdışından Alınan Elektronik Hizmetler İçin Yeni KDV Uygulaması

Yurt dışından alınan elektronik hizmetler için KDV mevzuatında yeni bir adım atıldı. Buna göre; KDV mükellefiyeti olmayan gerçek kişiler, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlardan elektronik ortam üzerinden hizmet almaları halinde KDV, hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenecek.

05/12/2017 tarihinde yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 41. Maddesiyle, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9. Maddesi’ne şu hükümler eklenilmiştir; “Şu kadar ki Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenir”.

Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerden Kasıt Nedir?

Yapılan bu düzenlemeyi yurt dışından alınan elektronik hizmetler için somutlaştırmaya çalışalım. Bu hizmetler içinde en bilinenler; hosting, reklamcılık, e-öğrenme hizmetleridir. Yeni uygulama ile Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayan hosting, reklamcılık ve e-öğrenme hizmeti verenlerden hizmet alınması halinde, KDV bu hizmetleri verenler tarafından beyan edilecek ve ödenecek. Somut bir örnek vermek gerekirse, takipçilerini çoğaltmak isteyen ve KDV mükellefiyeti bulunmayan bir kişi Instagram’a reklam vermesi halinde, Merkezi ABD’de bulunan ve Türkiye ile hukuki olarak hiçbir bağı olmayan Instagram’dan hizmetin KDV’nin beyan edilip ödenmesi beklenecek.

Yurt dışından alınan elektronik hizmetler

Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetin KDV’si

KDV Kanunu’nun 1. Maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, zirai, sınai ve serbest meslek çerçevesinde yapılan işlemlerin KDV’ye tabi olduğu belirtilmiştir. İşlemlerin Türkiye’de yapılmasından kasıt ise aynı Kanun’un 6. Maddesinde “hizmetin Türkiye’de yapılması veya Türkiye’de faydalanılması” olarak ifade edilmiştir.

Yine bir örnek ile açıklayacak olursak Türkiye’de yayınlatmak üzere bloğu için Google’a reklam veren bir kişi, vermiş olduğu reklamın geri dönüşlerinden de yine Türkiye’de faydalanmış olur. Dolayısıyla işlemin Türkiye’de gerçekleşme şartı sağlanmış olur.

Daha önceki düzenlemede yurt dışından alınan hizmetler için KDV’nin 9. Maddesinde şu ifadeler yer alıyordu “mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde …. vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir”. Söz konusu hükmün ifade ettiği şudur; Türkiye ile hukuki hiçbir bağı bulunmayan kişilerden hizmet alınması halinde doğacak vergi, KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın hizmeti alan tarafından beyan edilir ve ödenir şeklinde idi. Tabi bu uygulama şöyle bir manzarayı ortaya çıkarıyordu; takipçilerini çoğaltmak isteyen Berkecan, Instagram’dan aldığı 20 TL’lik reklam hizmeti için 2.No.lu KDV beyanı vermek ve vergiyi ödemekle mükellefti. Örneği belki de hiç gerçekleşmemiştir diye düşünüyorum. Çünkü KDV mükellefi olmayanlar bir kenara mükellef olanların dahi yurt dışından alınan elektronik hizmetler için KDV sorumluluğunu yerine getirmek konusunda tereddütler yaşamaları mümkündür. Bu bağlamda KDV mükellefi olmayanları böyle bir beyan ve vergi ödeme yükümlülüğünden kurtarmak adına düzenleme yerindedir. Ancak Türkiye’de ikametgahı, işyeri veya kanuni temsilcisi olamayan kişilere beyan ve vergiyi ödeme yükümlülüğü nasıl uygulatılacaktır?

Yurt dışından alınan elektronik hizmetler

Yurt Dışındaki Kişi ve Şirketlerin KDV’yi Beyan Etmesi ve Ödemesi Nasıl Sağlanacak?

Beyan ve vergiyi ödemenin kim tarafından yapılacağı Kanun maddesine eklenilmiş olsa da Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanları beyan ve ödemeye mecbur kılacak yaptırımın ne olduğu hususu henüz açıklanmamıştır.

Hukuki yollarla bu kişileri verginin beyanı ve ödenmesine zorlamak mümkün mü diye düşünüldüğünde uluslararası vergi alanı, KDV’nin ürünün teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı-faydalanıldığı yerde doğduğunu kabul etmektedir. Dolaysıyla 7061 Sayılı Kanun ile yapılan düzenleme uluslararası kabuller ile paralellik arz etmektedir. Fakat kişi veya kurumların vergi ödemeye mecbur kılınması için onlar üzerinde bir egemenlik sahibi olmak gerektiği açıktır. Türkiye ile hiçbir hukuki bağı bulunmayıp, başka bir ülkenin mukimi olan kişi veya kurumlar üzerinde egemenlik sahibi olmadığımız malumdur. Bu durumda verginin beyan ve ödenmesinin sağlanması için yaptırımı olan uluslararası anlaşmaların olması gerektiği açıktır.

Bahsedilen hukuki alt yapının kurulamaması halinde ise ilk akla gelen yaptırım, bu kişi veya kurumların elektronik ortamlarına Türkiye’den erişimin engellenmesi olabilir. Ancak VPN gibi servislerin kullanılarak bu engelin aşılması mümkün olduğundan, elektronik erişim engeli yaptırımı da sonuç vermeyebilecektir.

Yapılan yeni düzenlemeye dair uygulamanın nasıl olacağı konusunda ilerleyen günlerde yayımlanabilecek bir tebliğ, Kanun hükmünü daha iyi açıklayacaktır diye ümit etmekteyiz.

 

 

Anahtar Kelimeler: Yurt dışından alınan elektronik hizmetler , yurt dışından alınan elektronik hizmetlerde KDV , dijital ekonomi KDV , e-ticaretin vergilendirilmesi, dijital ekonominin vergilendirilmesi

Fotoğraflar:  ecommerce-europe.eu , swansea.ac.uk , www.onb-sd.com

 

 

 

(Visited 989 times, 1 visits today)

“Yurtdışından Alınan Elektronik Hizmetler İçin Yeni KDV Uygulaması” için 2 yanıt

KDV mükellefi olanlar için eski uygulama devam etmektedir. KDV’nin 9. maddesi gereği yurt dışındaki kişi veya kurumlardan aldığınız hizmetler için, 2.no.lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatı ile beyanda bulunup vergiyi ödemeniz gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumu onaylamak için işlemi yanıtlayınız * Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.