Kategoriler
İnternet

Mobil İnternet Yükselişine Devam Ediyor

BTK’nın 2015/III. Çeyrek internet kullanımını da içeren raporda, internet abone sayısı ve veri kullanım miktarı artmaya devam ederken, mobil internetin ağırlığının arttırmaya devam ettiği görülüyor.

Genişbant Abone Sayısı 46,7 milyonu Aşıyor

2015 yılı üçüncü çeyreğinde genişbant abone sayısının bir önceki çeyreğe göre %5,4 oranında arttığı görülmektedir. Ayrıca fiber abone sayısındaki artış oranı da bu dönemde %3 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Şekil 3-1’de 2008 yılından itibaren Türkiye’deki toplam genişbant internet abone sayılarına sabit ve mobil ayrımında yer verilmektedir. 2008 yılında 6 milyon olan genişbant internet abone sayısı 2015 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 46,7 milyonu aşmıştır.

Ekran Alıntısı

Toplam İnternet Abone Sayısı %17,4 Arttı

2015 yılının üçüncü çeyreğinde çevirmeli internet dâhil toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre %5,4 artış gerçekleşmiş olup, özellikle mobil ve fiber internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi devam etmiştir. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise %17,4 olarak gerçekleşmiştir. mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 35.876.101’eyükselmiştir. 2015 yılı üçüncü çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 156.669 TByte olarak gerçekleşmiştir.

Ekran Alıntısı.PNG2

İnternet Servis Sağlayıcılarının Toplam Geliri 1,244 Milyar TL

2015 yılı üçüncü çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir yaklaşık 1,244 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna göre İSS’lerin gelirlerinde son bir yıllık dönemde %5 seviyesinde bir artış gerçekleşmiştir.

Mobil İnternet Kullanımı %24,3 Oranında Arttı

2009 yılı Temmuz ayında kullanılmaya başlanan mobil genişbant hizmetinde ise, mobil bilgisayardan ve cepten internet abone sayısı bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %6,3 oranında artmış ve 37.538.898’e ulaşmıştır. Bu dönem içerisinde toplam mobil internet kullanım miktarı, bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %24,3 oranında artarak 156.669 TByte olmuştur.

Sabit İnternet Kullanıcıların Çoğunluğu 10-30 Mbit/sn’yi Tercih Ediyor

2015 yılı üçüncü çeyrekte Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %27,5’i 4-8 Mbit/sn arası hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülmektedir. 1 Mbit/sn hızdan düşük hız tercih eden abonelerin oranı %3,1 olup, 10-30 Mbit/sn arası hızlardaki bağlantıları tercih eden abonelerin oranı ise %62 olarak gerçekleşmiştir.

Ekran Alıntısı.PNG3

Mobil İnternet Abonelerin 1/3’ü 1GB’nin Üstünde Veri Kullanıyor

Mobil cepten internet abonelerinden 100 MB üzeri kullanımı olan abonelerin oranı ise %72,5’tir. Buradaki abone dağılımında %34,9’luk oran ile 1-4 GB arasında yoğunlaşma gözükmektedir.

Ekran Alıntısı.PNG5

Mobil İnternette Türkiye Yüksek Gelecek Potansiyeli Taşıyor

Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %11,9 iken OECD ülkeleri penetrasyon ortalaması %28,2’dir. Mobil genişbant penetrasyon oranı Türkiye’de %48,3 iken OECD ortalaması %81,3’dür.

Ekran Alıntısı.PNG6

 Kaynak: BTK

(Visited 29 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumu onaylamak için işlemi yanıtlayınız * Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.