Kategoriler
Mali Haber

Dijital Reklam Harcamalarında Vergi Kesintisi

Dijital reklam harcamalarında vergi kesintisi yapılacağına dair hükümleri içeren 476 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 19/12/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kararname ile dijital ortamda reklam yayınlayanlara ve reklamın yayınlanmasına aracılık edenlere yapılacak ödemelerden %15 vergi kesintisi yapılacaktır.

Kategoriler
Mali Haber

Yabancı Elektronik Hizmetlerde KDV Beyan ve Ödeme Tebliğ Taslağı

Yabancı elektronik hizmetlerde KDV uygulamasının ne şekilde gerçekleşeceği 7061 Sayılı Kanun’da belirtilmediğinden, konu ile ilgili bir tebliğ beklenmekteydi. Gelir İdaresi Başkanlığı, 22 Aralık 2017 tarihinde duyurduğu haber ile Kanun’da yapılan değişikliğin uygulanmasına ilişkin tebliğ taslağını yayımladı. Tebliğ taslağı 27 Aralık 2017 tarihinde güncellendi.

Kategoriler
Mali Haber

Konut ve İşyeri Tesliminde KDV İstisnası

Konut ve işyeri tesliminde KDV istisnası 12 Seri No.lu KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 05/05/2017 tarihinde yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikle beraber hem yeni konutların satışlarının canlandırılması hem de döviz girdisi sağlayarak, kurlardaki yükselişle beraber özel sektörün döviz borcunun yaratabileceği kur baskısını hafifletmek amaçlanmıştır. Söz konusu KDV istisnası genel hatları ile soru cevap şeklinde açıklanmaya çalışılmıştır.

Kategoriler
Mali Haber

E-Ticaret Açısından Yeni VUK Tasarısı

E-Ticaret gibi internet üzerinden çeşitli şekillerde gelir elde edenler açısından yeni VUK (Vergi Usul Kanunu) Tasarısı neler getirmektedir, internet üzerinden gelir elde edenlerin mükellefiyet durumu nasıl olacaktır, usul yönünden nelere dikkat edilecektir.

Anahtar Kelimeler: e-ticarette iş yeri , e-ticaret vergi , VUK tasarısı , dijital ekonomi

Kategoriler
Mali Haber

Genç Girişimciye Vergi İstisnası Uygulama Örnekleri

Genç girişimciye vergi istisnası adına Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 20. Maddesinde yapılan yasal düzenlemeyi “Genç Girişimcilere Vergi İstisnası Yasalaştıbaşlıklı yazımız ile açıklamaya çalışmıştık. Bugün ise Maliye Bakanlığı söz konusu yasa hükmünün nasıl uygulanacağı konusunda açıklayıcı olmak adına 05/05/2016 tarih ve 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ’ni yayımladı.

Kategoriler
Mali Haber

E-Ticarette Bilgi Verme Zorunluluğu Uygulaması

Özellikle  Adsense vb. ve Drop Shipping vb. ile uğraşanları ilgilendiren, e-ticarette bilgi verme zorunluluğu olarak da adlandırılabilecek 464 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen bilgi verme zorunluluğunun uygulamasına ilişkin taslak yayımlandı. Söz konusu tebliğ Maliye İadresi’nin e-ticaretin vergilendirilmesi alanındaki yeni adımı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: e-ticarette bilgi verme zorunluluğu , BTRANS , e-ticaret vergi , e-ticaretin vergilendirilmesi , dijital ekonomi

Kategoriler
Mali Haber

İnternetten Yazılım İhracatı Yapana Vergi İstisnası

Serbest bölgelerde yazılım üretip internetten yazılım ihracatı yapanların “serbest bölge yazılım üretimi vergi istisnası”ndan faydalanması artık mümkün olacak.. 

Kategoriler
Mali Haber

Mali Tatil Uygulamasında Değişiklik Yapıldı

Mali tatil uygulamasında değişiklik yapılmasını sağlayan Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) 10/04/2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Kategoriler
Mali Haber

Hazır Beyan Sistemi Yürürlüğe Girdi

Hazır beyan sistemi adına ilk atılan adım, Vergi Usul Kanunu 414 Seri No.lu Genel Tebliği ile sadece gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükelleflerin bu iratlarına ilişkin olarak önceden hazırlanmış beyannamelerini onaylayıp gönderebilmelerine imkan veren Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kategoriler
Mali Haber

E-Fatura ve E-Arşiv; 25 Soru-Cevap

E-fatura nedir ve e-arşiv nedir? E-fatura ve E-arşiv arasındaki fark nedir? Kimler E-fatura kullanmak zorundadır? E-fatura ve E-arşiv hakkında soru ve cevaplar.

Kategoriler
Mali Haber

İnternette Gelir Elde Edenlerin Bilgi Verme Zorunluluğu

İnternet üzerinden reklam geliri elde edenler ve e-ticaret yapanlar, Temmuz/2016’dan itibaren faaliyetlerine ilişkin bilgileri aylık olarak Maliye Bakanlığına bildirmek zorunda olacak. E-ticaretin vergilendirilmesi bakımından önemli bir yasal düzenleme olan tebliğin önemli noktaları şunlardır;

Anahtar Kelimeler: e-ticaret bilgi verme , e-ticaret vergi , BTRANS

Kategoriler
Mali Haber

Genç Girişimcilere Vergi İstisnası Yasalaştı..

Genç girişimcilere 3 vergilendirme dönemi için vergi istisnası getirecek, Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 20. Maddesinde değişiklik yapılmasını sağlayan 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10/02/2016 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun değişikliğine göre genç girişimcilerin kazançlarının 75.000-TL’ye kadar olan kısmı, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca gelir vergisinden müstesna (istisna) olabilecek.

Kategoriler
Mali Haber

Vergi Gelirleri %16 Oranında Artış Gösterdi..

Hazine Müşteşarlığı’nın yayımladığı verilere göre 2015 yılı vergi gelirleri 2014 yılına göre  %16 oranında artarak 407.475 milyon TL’ye ulaştı. Toplam vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin oranı %68 olarak gerçekleşirken, dolaysız vergilerin oranı ise %32 olarak gerçekleşmiştir. Dolaysız vergi gelirleri içindeki en büyük payı 85.753 milyon TL ile gelir vergisi alırken, dolaylı vergiler içindeki en yüksek pay 105.902 milyon TL ile toplam vergi gelirleri içinde olduğu gibi yine özel tüketim vergisinin olmuştur. 2014 yılına göre 2015 yılında  en yüksek artış oranı ise %26 ile gümrük vergileri ve diğer dış ticaret gelirlerinde, ikinci olarak %23 ile BSMV’de, üçüncü olarak %22 ile dahilde alınan KDV’de olmuştur.

Kategoriler
Mali Haber

Mükellef ve Meslek Mensubu Memnuniyet Anketi (2015) Sonuçlandı..

Gelir İadresi Başkanlığınca mükellef ve 3568 Sayılı Kanuna tabi meslek mensupları arasında yaptırmış olduğu 2015 memnuniyet anketi sonuçlandı. 

Kategoriler
Mali Haber

Gelir ve Kurumlar Vergisi İade İşlemlerinde GEKSİS Dönemi

Gelir ve kurumlar vergisine yönelik iade taleplerinde, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak, Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sisteminin (GEKSİS) kullanılmaya başlıyor.

Kategoriler
Mali Haber

Kızılay’a yapılan teslim ve hizmetlere KDV istisnası

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesine eklenen bent ile Kızılay’a yapılacak teslim ve hizmetlerde KDV istisnası mümkün olabilecek. Ancak istisnadan yararlanabilmek için Kızılay’a yapılacak teslim ve hizmetlerde aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir;

Kategoriler
Mali Haber

E-tebligat uygulaması Nisan 2014’e ertelendi..

456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01/01/2016 tarihi itibariyle ticari, zirai ve mesleki kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine e- Tebligat sistemini kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre 28/12/2015 tarihi itibariyle zorunluluk kapsamında bulunan 1.232.000 gelir vergisi ve 389.000 kurumlar vergisi mükellefi uygulamadan yararlanmak için başvuruda bulunmuştur.

Ancak henüz başvurusunu tamamlayamayan mükelleflerin, kalan kısıtlı süre içinde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları amacıyla, 29/12/2015 tarihli ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 467 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Tebligat sistemine başvuru süreleri 01/04/2016 tarihine kadar uzatılmıştır.