Kategoriler
Mali Haber

İnternetten Yazılım İhracatı Yapana Vergi İstisnası

Serbest bölgelerde yazılım üretip internetten yazılım ihracatı yapanların “serbest bölge yazılım üretimi vergi istisnası”ndan faydalanması artık mümkün olacak.. 

Serbest bölgelerden yazılım ihracatı yapanların bazı vergi istisnalarından yararlanabileceğini daha önce “Serbest Bölgelerde Yazılım Üretimi Avantajları” başlıklı yazımız ile paylaşmıştık. Ancak yazımızın yayınlandığı tarih itibariyle Serbest Bölgeler Kanunu 1 No.lu Genel Tebliğ uyarınca, serbest bölgelerde yazılım üretimi ile uğraşanların, istisnalardan yararlanabilmesi için yazılımın CD ortamında fiziki olarak ihraç edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bilindiği üzere yazılım gibi sanal ortamda muhafaza edilen ürünlerin fiziki bir teslime gerek duymadan, internet üzerinden tesliminin yapılması mümkündür. Günümüzde bu şekilde yapılan yazılım teslimlerinin yaygınlaşması ve Maliye İdaresi’ne özelgeler ile de gelen talepler doğrultusunda ihracat teslimi konusunda internetten yazılım ihracatı nı da kapsama alacak değişikliğe gidilmiştir. Buna göre ilgili tebliğin “3.6. Yazılım Faaliyetleri” bölümü değiştirilmiş ve yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. Söz konusu tebliğ ile “elektronik transfer yöntemi (elektronik ihracat)” kavramı eklenmiş ve böylece serbest bölgelerde yazılım üretimi yapanların internetten yazılım ihracatı yapması halinde de vergi istisnalarından faydalanabilmesinin yolu açılmıştır.

Maliye İdaresi’nce yapılan değişikliklere göre“3.6. Yazılım Faaliyetleri” bölümü aşağıdaki gibi değiştirilmiştir;

Elektronik Transfer Yöntemi: Yazılımın internet üzerinden elektronik ortamda gönderilmesini,

Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümünü,

 Yurt dışındaki müşteri: İkametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.

internetten yazılım ihracatı

Yazılım tanımına uygun bir programın ticari amaçla hazırlanması ve elektronik transfer yöntemiyle ihraç edilmesi halinde, bu yazılım faaliyeti kapsamında serbest bölgede fiilen istihdam edilen personele ödenen ücretler Kanunda belirtilen şartları taşıması koşuluyla gelir vergisinden istisna edilecektir. Yazılım faaliyetinin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için;

– Söz konusu faaliyetin münhasıran ve fiilen serbest bölgede yapılması,

 – İşyeri alt yapısının ve teknik donanımının bu faaliyetin yapılmasına müsait olması,

– Ürünün, gümrük çıkış beyannamesi (gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmesinin zorunlu olduğu durumlar haricinde, ilgili mevzuata göre düzenlenen serbest bölge işlem formu) ve YMM faaliyet raporu ile fiili ihracatının gerçekleştiğinin tevsik edilmesi gerekir.

Daha önceki tebliğde bulunmamasına rağmen serbest bölgelerde yazılım üretenlerin internetten yazılım ihracatı yapmış sayılması için;

– Yazılımın yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

– Yazılımdan yurt dışında faydalanılması,

 – Faturanın yurt dışı müşteri adına düzenlenmesi,

– Dövizin Türkiye’ye getirildiğinin tevsik edilmesi (ödeme belgesi, banka dekontu vb.), şartları da eklenmiştir.

Ancak, uygulamada aşağıdaki faaliyetler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir:

– Bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler,

 – Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere internet sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri,

– Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin, bölge dışında gerçekleştirdikleri yazılım faaliyetleri ile Türkiye’ye satışı yapılan yazılım programları.

Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:3) metni için tıklayınız..

Fotoğraflar: technique-mis.com, thedollarbusiness.com

(Visited 485 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumu onaylamak için işlemi yanıtlayınız * Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.