Kategoriler
Mali Haber

İnternette Gelir Elde Edenlerin Bilgi Verme Zorunluluğu

İnternet üzerinden reklam geliri elde edenler ve e-ticaret yapanlar, Temmuz/2016’dan itibaren faaliyetlerine ilişkin bilgileri aylık olarak Maliye Bakanlığına bildirmek zorunda olacak. E-ticaretin vergilendirilmesi bakımından önemli bir yasal düzenleme olan tebliğin önemli noktaları şunlardır;

Anahtar Kelimeler: e-ticaret bilgi verme , e-ticaret vergi , BTRANS

Bilgi verme hangi alanda faaliyet gösterenler için zorunlu olacak?

Vergi Usul Kanunu’nun sürekli bilgi vermeye ilişkin 149. Maddesi dayanak alınarak, 24/12/2015 tarihinde yayımlanan 464 Seri No.lu VUK tebliğine göre, Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında hizmet veren (Drop Shipping gibi) aracı hizmet sağlayıcıları ve İnternet ortamında ticari amaçlı reklam hizmetlerinin verilmesine aracılık edenler (adsense gibi) takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde Maliye Bakanlığı’na bilgi verecekler.

Hangi bilgilerin verilmesi zorunlu olacak?

 

dropshipping

İlgili tebliğe göre;

Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin

gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında hizmet veren aracı hizmet

sağlayıcıları, takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu

işlemlere ilişkin olarak;

a) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini,

b) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini,

c) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihlerine ilişkin bilgi vermek zorunda olacak.

reklam geliri

İnternet ortamında ticari amaçlı reklam hizmetlerinin verilmesine aracılık edenler takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde aracılık ettikleri reklam hizmetlerine ilişkin olarak;

a) Reklamın yayınlandığı internet adresini ve internet adresinin ait olduğu kişi ya da kurumun adı soyadı/unvanı ile TCKN/VKN bilgilerini,

b) Reklam veren gerçek ya da tüzel kişilere ilişkin ad soyad/unvan ile TCKN/VKN bilgilerini,

c) Tahsil ettikleri reklam hizmeti bedelini bildirmek zorunda olacak.

Bildirimler nereye ve nasıl yapılacak?

Sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilen mükellef gruplarının vermesi gereken bilgilere ilişkin veri format ve standardı BTRANS (Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi) aracılığıyla duyurulacaktır. Veriler bu sistem üzerinden Gelir İadresi Başkanlığı’na iletilecektir. Zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin, ilk veri iletim tarihinden önce BTRANS başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Bu Tebliğ kapsamında istenilen bilgiler aylık dönemler halinde iletilecektir. Bir aya ait bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 24:00’e kadar iletilmesi zorunludur. Zorunluluk getirilen mükellefler 1/7/2016 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin zorunluluk kapsamında istenen bilgileri hazırlamaya başlayacaklar ve takip eden aydan itibaren göndereceklerdir.

İnternet üzerinden gelir elde edenlerin kendi bildirimlerinin yanında, internet üzerinden yapılan satış ve kiralama işlemlerine ait ödemelerle ilgili olarak 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankaların da Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine elektronik ortamda periyodik veri aktarımı yapacağını da göz önünde bulundurmaları mefaatleri gereğidir.

İlgili VUK Tebliği’nin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

BTRANS sistemine ulaşmak için tıklayınız.

(Visited 268 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumu onaylamak için işlemi yanıtlayınız * Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.