Kategoriler
İnternet

İnterneti Kullanım Amaçları Araştırması

TÜİK’in yapmış olduğu 16-74 yaş aralığındaki bireyleri kapsayan 2015 yılı interneti kullanım amaçları araştırmasına göre, sosyal medya %80,9 ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise %70,2 ile haber ve dergi okuma yer alıyor.

Çalışmada ilginç olarak nitelendirebilecek sonuç ise soru yöneltilenlerin interneti kullanım amaçları arasında sağlık konusunda araştırma yapma %66,3 oranında. İnternet kullanan bireylerin kullanım amaçları arasında sağlık başlığının hayli yüksek olması, “internet üzerinden sağlık hizmeti verilebilir mi” tartışmalarını haklı çıkarıyor gibi… Ancak bu hizmetin internet üzerinden yapılabilirliği hususunda son söz elbette hekimlere ait olacaktır.

E-posta Kullanımı Azalıyor

TÜİK interneti kullanım amaçları araştırmasından çıkan diğer bir sonuç da, anlık mesajlaşma uygulamalarının kullanımının yaygınlaşmasından olsa gerek, interneti e-posta amacı ile kullanım oranı %53,9’dan %49,5’a gerilemiştir.

interneti kullanım amaçları

İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışı

Yapılan araştırmaya göre, interneti kullanım amaçları arasında %20,8 ile mal ve hizmet satışı gelmektedir. Bu oranın 2014 yılında %16,5 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu oranın 2012 yılında %7,2 olduğu verisine bakıldığından mal ve hizmet satışında internetin her geçen yıl payını arttırdığı görülmektedir.

Son 12 ay içinde internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verenler ya da satın alanlar içinde en çok satılan alınan ürün grubu %57,4 ile spor ve giyim ürünleri olmuştur. Onu ikinci sırada %27 ile seyahat, üçüncü sırada ise %25,5 ile ev eşyaları takip etmiştir. İnternet üzerinden en az sipariş verilen ürünler ise ilaçlar olmuştur.

interneti kullanım amaçları

İnternet Bankacılığı

İnternet bankacılığı, interneti kullanım amaçları arasında düşük olarak nitelendirilebileceklerden biri olmuştur (%29,3). 2014 yılı verilerine bakıldığında bu oran % 28,2 olarak gerçekleştiği düşünüldüğünde, internetin bankacılık işlemlerinde kullanımının yavaş bir artış gösterdiği ve halen internet bankacılığının kullanımının yaygınlaşmadığı görülmektedir. TÜİK’in Nisan 2015 için açıkladığı verilere göre her on hanenin yedisinde internet olduğu göz önünde bulundurulduğunda internet bankacılığının yaygın olmadığı tezi kuvvetlenmektedir. İnternet bankacılığının kullanımının yaygınlaşmamış olmasının temelinde ise banka müşterilerinin güvenlik kaygılarının yattığı düşünülmektedir.

Nitekim söz konusu araştırmanın yayımlandığı 18/08/2015 tarihine göre son 12 ay içinde kişisel amaçla internet kullanımında güvenlik sorunu ile karşılaşan bireylerin oranı %30,5 gibi bir orandır. Bu kişilerin ise %12,9’u “sahte mesajların alımı sonucu (şifre çalma) finansal zarar ya da sahte bir siteye yönlendirilerek kişisel bilgilerin alınması”na maruz kalırken, %3,2 sinin kredi kartı bilgileri çalınmıştır.

Kaynak: TÜİK, Bülten için tıklayınız.

Fotoğraflar: images.indianexpress.com, nationalfinance.com.au, jumany.com

(Visited 1.602 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumu onaylamak için işlemi yanıtlayınız * Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.