Kategoriler
Dijital Ekonomide Vergi

İnternet Üzerinden Elde Edilen Kazançlar İçin Geriye Dönük Vergi Beyanı

20 Şubat 2016 tarihli yazımızda adsense ve drop shipping gibi gelirler de dahil olmak üzere internet üzerinden kazanç elde edenlere Maliye Bakanlığı’na bildirimde bulunma zorunluluğu geldiğini belirtmiştik. Aynı zamanda bankalara da ilgili trasferleri bildirim zorunluluğu getirilmiş ve internet üzerinde gelir elde edenleri tespit etmek için çapraz bir denetim başlatılmıştır. Gelinen aşamada BTRANS sisteminde toplanan bilgiler ile özellikle adsense geliri elde edenlerin, incelemeye alındığı çeşitli mecralarda konuşulmaktadır. Peki henüz incelemeye alınmayanların şu aşamada alabileceği bir önlem var mıdır?

Vergi İncelemesine Alınmanın Sonuçları

Bay A’nın 2015’ten bu yana adsense, admob vb. gelirleri dolayısıyla banka hesabına para transferleri yapıldığı, söz konusu transferlerin Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilerek kendisinin incelemeye alındığını varsayalım. Bu durumda;

 • Banka hesabına, örenğin Google Inc. tarafından transferler yapıldığı vergi inceleme elemanı tarafından da tespit edilmesi halinde söz konusu ödemeler hasılat olarak kabul edilecek,
 • Belirlenen karlılık oranı dikkate alınarak, tespit edilen hasılatın bir kısmı gider kabul edilerek, kazanç hesaplanacak,
 • Kazanç üzerinden gelir vergisi hesaplanacak,
 • Kişinin hesabına söz konusu faaliyetler dolayısıyla transfer edilen tutarın tamamı hasılat kabul edileceğinden, bu tutar üzerinden KDV hesaplanacak,
 • Hesaplanan gelir veya kurumlar vergisi ve KDV üzerinden vergi zıyaı (1-3 kat), ifa edilen hizmet veya teslim nedeniyle zamanında düzenlenmeyen fatura nedeniyle VUK 353/I. uyarınca hasılatın %10’u oranın özel usulsüzlük cezası (Her yıl belirlenen ceza üst limitini aşmamak kaydıyla)  kesilecektir. Ayrıca takriben 3 yıllık gecikme faizi hesaplanacaktır.

Bu aşamada incelemeye alınan Bay A’nın yapabileceği şey; tarh edilen vergi ve vergi zıyaı cezası için tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunmak veya vergi mahkemesine gitmektir. Özel usulsüzlük cezalarının, VUK Ek-11. Madde’de yapılan değişiklikle tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamından çıkarılmış olduğu da ayrıca bilinmelidir.

e-ticaret vergi

Diğer Seçenek: Pişmalık İle Beyan

Kayıt dışı kazançları olup bunların geriye dönük olarak beyan edilebilmesini sağlayan uygulama Vergi Usul Kanunu’nun 371. Maddesinde “Pişmanlık ve Islah” başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre; beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerin ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir. Bu şartlar eğer Bay A;

 • İhbar edilmeden önce kendiliğinden beyanda bulunması
 • Hakkında vergi incelemesine başlanılmamış veya vergi dairesinde takdir komisyonuna sevki yapılmamış olması
 • Haber verme dilekçesini sunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde beyannamelerini vermesi
 • Kendiliğinden beyanda bulunması halinde uygulanan pişmanlık zammını 15 gün içinde ödemesidir.
 • Pişmanlık talebiyle verilen beyannamede zarar beyanı veya mahsuplar gibi nedenlerle ödenecek verginin bulunmaması veya matraha ilişkin bilgilerin olmaması hallerinde pişmanlık talebi kabul edilmez.

admob vergi

Nihayetinde geriye dönük kazançlar için Bay A’ya vergi incelemesinde olduğu gibi özel usulsüzlük ve vergi zıyaı cezası kesilmeyecek ancak gecikme faizi yerine gecikme zammı ve I. derece bir kat usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Burada usulsüzlük cezalarının özel usulsüzlük cezalarına göre oldukça düşük olduğunu belirtmek gerekir. Yine vergi incelemesinden farklı olarak tarh edilecek vergi Bay A’nın beyan ettiği kazanç üzerinden olacaktır.

Pişmanlık İle Beyandan Faydalanmak İçin…

Pişmanlık talebiyle verilen beyannamede zarar beyanı veya mahsuplar gibi nedenlerle ödenecek verginin bulunmaması veya matraha ilişkin bilgilerin olmaması hallerinde pişmanlık talebinin kabul edilmeyeceği bilinmelidir.

Vergi incelemesine başlanılmış veya vergi dairesinde takdir komisyonuna sevki yapılmış olması halinde pişmanlık talebi yine kabul edilmeyecektir. Ancak vergi dairesi tarafından beyana çağrı mektubunun gönderilmiş olması (olayın takdire sevk edilmemiş veya vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından vergi incelemesine başlanılmamış olması şartıyla) beyannamenin pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre kabul edilmesine engel değildir.

Pişmanlık Talebinde Bulunmak Vergi İncelemesi Yapılmasına Neden Olur mu?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 12/09/2017 tarih ve VUK-95/ 2017-8 sayılı sirküleriyle “başkaca bir sebep bulunmadığı müddetçe, sırf pişmanlıkla beyanname verdikleri gerekçesiyle mükellefler uygulamada vergi incelemesine ve takdire sevk edilmemekte, pişmanlıkla beyanname verilmesinin sevk nedeni olarak değerlendirilmesi ve mükelleflerin bu nedenle incelemeye ve takdire sevk edilmesi de mümkün bulunmamaktadır” ifadelerine yer verilmiştir.

admob vergi

Pişmalık İle Beyanın Avantajları

Vergi incelemesine tabi tutulmadan veya vergi dairesinde takdir komisyonunca matrah takdiri yapılmadan, pişmalık ile beyanda bulunulmasının avantajlarını özetleyecek olursak;

 • Vergi zıyaı cezası kesilmez (vergi aslının 1-3 katı)
 • Belge düzenlenmeyen teslim ve hizmetler için özel usulsüzlük cezası kesilmez (hasılatın %10’u oranında),
 • Mükellefin matrah beyanı dikkate alınır ancak elde edilen kazanç ile pişmanlık beyanının uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Zira beyanda bulunanlar hakkında sonradan elde edilen veriler nedeniyle vergi incelemesi yapılması halinde cezalı olarak ilave vergi tarhiyatının yapılması mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Adsense Vergi , Drop shipping vergi , e-ticaret vergi , admob vergi , dijital ekonominin vergilendirilmesi

Görseller: www.g2crowd.com, multichannelmerchant.com, 9to5google.com, wccftech.com

(Visited 582 times, 1 visits today)

“İnternet Üzerinden Elde Edilen Kazançlar İçin Geriye Dönük Vergi Beyanı” için bir yanıt

Hocam peki ben beyanda bulunurken %30 olarak belirtsem. Bu ileriye dönük büyük bir problem oluşturur mu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumu onaylamak için işlemi yanıtlayınız * Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.