Kategoriler
Soru-Cevap

Geriye Dönük Adsense, Admob Geliri Beyanında KDV İstisnası

Soru: Merhabalar, geçenlerde GİB tarafından başlatılan gönüllü uyumluluk kapsamında pişmanlık ile geriye dönük beyanname verilmesi ile alakalı ben de maliye tarafından çağrıldım. Admob’dan kazanç elde ediyorum, mükellefiyetim yok.  Gelir vergisi noktasında itiraz etmiyorum ancak sorunum KDV ile alakalı. 

Mobil uygulamamdan elde ettiğim gelir tamamen yurtdışı üzerinden gelmiş durumda. Sadece %1-2 aralığında türkiyeden bir kazanç söz konusu. Dolaysıyla yaptığım işin hizmet ihracı olduğunu düşünüyorum . Sonuçta yaptığım hizmet yurt dışına yapıldı ve orada faydalanıldı. Ancak bana söylenen istisnadan faydalanmak için fatura kesmemiş olmam. Ve dediğim gibi bu fatura şartı kanun olarak yok kendilerinin tebliği olarak var. Ayrıca izahata çağrılanların mükellef olmadıkları düşünüldüğünde bu kişilerden fatura kesmiş olmalarını beklemek ne kadar doğru. Bazı müşavirler fatura kesmemenin muhasebesel bir hata olduğunu ve cezasının küçük bir miktar olduğunu söylüyorlar. Hatta bazıları kanunda yer alan 2 ana şart varsa onlar yeterli kesinlikle KDV’den muaf olmalısın diyorlar.
Cevap: 

Fatura kesmemek, bir “muhasebe hatası” değil “usulsüzlük”tür. Muhasebe hataları VUK’un 217 ve müeyyide olarak Mükerrer 355. Maddesi kapsamında değerlendirilirken, fatura kesmeme fili aynı Kanun’un 231 ve 353. Maddesi kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla iki farklı kavramı birbirine karıştırmamak gerekir.
Hizmet ihracat istisnasından faydalanmak için her ne kadar KDV Kanunu 12. maddede “fatura kesme” zorunluluğundan bahsetmese de, aynı Kanun maddesinin uygulamasına istinaden yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde, istisnadan faydalanmak için yurt dışındaki müşteriye fatura kesilmesi ve faturanın hizmetin verildiği dönemde defter kayıtlarına alınması gerektiği belirtilmiştir. Zaten Vergi Usul Kanunu yapılan işlemlerin ispat edici kağıtlarla (burada hizmet faturası) tevsik edilmesini zorunlu tutmuştur. Yine VUK’un 231. Maddesinde, hizmetin verilmesinden itibaren 7 gün içinde faturanın düzenlenmesi, bu süreden sonra düzenlenen faturanın ise hiç düzenlenmemiş sayılacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla söz konusu KDV İstisnası belirli usul şartlarını (usul şartları tebliğle de belirlenebilir) zamanında yerine getiren mükellefler için geçerli olacaktır. Zira vergi istisnaları, ekonomik teşvik niteliği taşırken  aynı zamanda kazanç elde edenleri vergisel ödevlerini zamanında yerine getirmeye davet eder.
Anahtar Kelimeler: adsense vergi , admob vergi , dijital ekonominin vergilendirilmesi
(Visited 562 times, 1 visits today)

“Geriye Dönük Adsense, Admob Geliri Beyanında KDV İstisnası” için 3 yanıt

merhaba,

burdan şunu mu anlıyoruz; uygulama kullanıcısı yurtdışı olsa bile zamanında gerekli aksiyonlar alınamadığı için ilgili kazanç hizmet ihracı sayılmıyor?

Evet, çünkü istisnadan yararlanma şartlarından biri olan “yurt dışındaki müşteri adına fatura düzenlenmesi” hususunda, fatura düzenlenme süresi aşılmış olacağından ve süresi içinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükmünden bu sonuca varılmaktadır.

Peki fatura düzenlendiğinde durum ne olur? Yani gelir geldi, fatura düzenledi, KDV olarak %0 yazılabilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumu onaylamak için işlemi yanıtlayınız * Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.