Kategoriler
Diğer Konular

Kira Geliri Beyanında Gerçek Gider Avantajı

Kira geliri beyanında kazancın hesaplanması bakımından Gelir Vergisi Kanunu “götürü gider” ve “gerçek gider” olmak üzere iki farklı yöntemi seçmekte mükellefleri serbest bırakmıştır. Buna göre;

Kategoriler
Mali Haber

Hazır Beyan Sistemi Yürürlüğe Girdi

Hazır beyan sistemi adına ilk atılan adım, Vergi Usul Kanunu 414 Seri No.lu Genel Tebliği ile sadece gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükelleflerin bu iratlarına ilişkin olarak önceden hazırlanmış beyannamelerini onaylayıp gönderebilmelerine imkan veren Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır.