Kategoriler
Mali Haber

E-Ticarette Bilgi Verme Zorunluluğu Uygulaması

Özellikle  Adsense vb. ve Drop Shipping vb. ile uğraşanları ilgilendiren, e-ticarette bilgi verme zorunluluğu olarak da adlandırılabilecek 464 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen bilgi verme zorunluluğunun uygulamasına ilişkin taslak yayımlandı. Söz konusu tebliğ Maliye İadresi’nin e-ticaretin vergilendirilmesi alanındaki yeni adımı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: e-ticarette bilgi verme zorunluluğu , BTRANS , e-ticaret vergi , e-ticaretin vergilendirilmesi , dijital ekonomi

E-ticarette bilgi verme zorunluluğu ile Maliye İdaresi söz konusu işlemleri bir veri bankası ile depolayıp, takip edebilecek. Türkiye’de e-ticaretin modern yöntemler ile denetlenmesi ve vergilendirilmesine adına önemli bir adım olan tebliğe göre e-ticarette bilgi verme zorunluluğu dönemi Temmuz/2016’da başlayacak.

e-ticarette bilgi verme zorunluluğu

464 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları (Drop shipping vb.), kargo ve lojistik firmaları ve internet reklamcılığı hizmet aracılarının (adsense vb.) Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine (BTRANS) 1/7/2016 tarihinden itibaren getirilmiş olup aktarım zorunluluğu getirilen bilgilere  ilişkin veri yapısı, alan uzunlukları ve açıklamaları ile BTRANS başvurularına ilişkin taslak formatlar bu işler ile iştigal edenlerin görüşlerine açılmıştır. Buna göre söz konusu faaliyetler ile uğraşanlar taslak formatlar hakkında sorularını ve görüşlerini 30/4/2016 tarihine kadar e-ticaret@gelirler.gov.tr adresine iletebilecektir. Duyuru metni ise şöyledir;

Bilindiği üzere 464 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 24/12/2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanması ile bazı elektronik ticaret faaliyetleri hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine elektronik ortamda veri aktarımı yapılacaktır. Veri aktarımı yapacak kuruluşlar; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkında kanun kapsamında faaliyet gösteren elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, M1, M2 ve M3 yetki belgeleri kapsamında teslim yapan kargo ve lojistik işletmeleri ve internet reklamcılığı hizmet aracılarıdır.

Zorunluluk getirilen mükellefler 1/7/2016 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin istenen bilgileri hazırlamaya başlayacaklar ve takip eden aydan itibaren BTRANS sitemi üzerinden göndereceklerdir. Zorunluluk getirilen mükellef gruplarının aktarması gereken bilgilere ilişkin veri tablosu, alan uzunlukları ve ilgili açıklamalar ekte bulunmaktadır. Veri aktarımı yapacak kurumların veri tablosu, alan uzunlukları ve açıklamalar hakkındaki sorularını ve görüşlerini en geç 30/4/2016 tarihine kadar e-ticaret@gelirler.gov.tr elektronik posta adresine iletmeleri gerekmektedir. Başkanlığımızca yapılacak son değerlendirmelerden sonra veri XSD şema yapısı BTRANS sisteminde yayınlanacak olup BTRANS başvurusunu tamamlayan kurumlar şemaya buradan ulaşabilecektir.

Zorunluluk kapsamına giren kurumlar ilk veri iletim tarihinden önce BTRANS başvurularını tamamlayacaklardır. Veri gönderecek kurumların dilekçe ile kendilerine kullanıcı kodu oluşturulması için talepte bulunmaları gerekmektedir. Dilekçenin öncelikle https://btrans.gib.gov.tr/btrans/index.html internet adresinde yer alan faks numarasına fakslanması, aslının ise yine aynı web sitesinde yer alan posta adresine posta yolu ile gönderilmesi ve dilekçede aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir:

Kurumun;

– Bağlı Olunan Vergi Dairesi

– Vergi Kimlik Numarası

 – Unvanı

 – Adresi

– Telefon Numarası

Varsa – Faks Numarası

– Web Sitesi Adresi

Veriyi göndermekle görevli şahsın/sahısların;

 – TC Kimlik Numarası – Adı Soyadı – Telefon Numarası – e-Posta Adresi

E-ticarette bilgi verme zorunluluğu ile ilgili duyuruya ve bildirim formu taslaklarına ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

Fotoğraflar: forbesindia.com, cdn2.hubspot.net

(Visited 210 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumu onaylamak için işlemi yanıtlayınız * Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.