Kategoriler
Dijital Ekonomi

E-Ticaret Verileri Oransal Analizi

Bankalararası Kart Merkezi’nin yayınlamış olduğu “internetten yapılan kartlı ödemeler” verileri temel alınarak, 2014/III. Dönemden 2016/III. Döneme kadar karşılaştırmalı oransal analiz yapılmak istenilmiştir. İnternetten satın alınan mal veya hizmetlerin tamamına yakını kart ödemeleri ile gerçekleştirildiği için söz konusu rakamlar, e-ticaret verileri açısından önemlidir.

Tüketimde Dijital Ortama Yönelim Artıyor

Öncelikle kredi kartları ve banka kartlarının hem sanal hem fiziki POS cihazlarından kullanımına baktığımızda 2016/III. Dönem sonunda 2015/III. Döneme göre TL bazında %10’luk bir artış olduğu gözlenmektedir. Aynı dönem için sanal POS’lardan yapılan ödemelere bakıldığında ise TL bazındaki artışın %22 olduğu görülmüştür. Sanal POS ödemelerinin toplam kartlı ödemelerden çok daha fazla artmış olması, dijital ortamda mal/hizmet alımına yönelimin güçlendiğini göstermektedir. Ancak verilen para birimi bazından değerlendirmesi, enflasyon nedeniyle yükselen mal/hizmet fiyatlarından dolayı yanılgıya neden olabilecektir. Zira TCMB EVDS sisteminden alınan tüketici fiyatları endeksine göre aynı dönemler arasında fiyatlar genel seviyesinin %7,2 oranında arttığı görülmektedir. Bu nedenle veriler işlem adedi bakımından analiz edilmeye devam edilecektir.

e-ticaret verileri

E-Ticaret Hacmi Artışı Yavaşladı

Kredi kartları ve banka kartlarının hem sanal hem fiziki POS cihazlarından kullanımı 2016/III. Dönemi sonunda 2015/III. Döneme göre işlem adedi bazında yine %10’luk bir artış olduğu gözlenmektedir. Bu sefer sanal POS’lardan yapılan ödemelere işlem adedi bazında bakıldığında ise artışın %16,6 olduğu görülmüştür. E-ticaret verileri bakımından oranlar işlem adedi bazında da olsa yine de hatırı sayılır bir artış olduğu görülmektedir. Toplam kart kullanımına nazaran sanal POS’ların kullanım oranındaki artış dijital ortamda mal/hizmet alış verişine yönelimin de arttığını işaret etmektedir. Ancak artış artan oranda mı yoksa azalan oranda mı devam etmektedir. Bunun için bir önceki yıl yani 2014/III. Dönem ve 2015/III. Dönem karşılaştırmasına ihtiyaç vardır. 2015/III. Dönemde internet üzerinden yapılan kartlı ödemelerin bir önceki yılın aynı dönemine göre işlem adedi bazında %18 artmış olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla dijital ortamdaki alış verişlerin bir miktar yavaşlayarak artmış olduğu sonucu çıkmaktadır. Tabi burada hesaba katılan tüm kart işlemleri yurt içi kullanımlar içindir.

e-ticaret verileri

Tüketimde Yurt Dışı Dijital Ortamlara Yönelim Artıyor

Yerli kartların yurt dışı ve yurt içi internet üzerinden yapılan ödemeleri karşılaştırıldığında ise işlem adedi bazında yurt dışından alışverişlerin arttığı görülmektedir. 2015/III. Döneme göre yerli kartlar ile yurt dışı internetten ödemelerin 2016/III. Dönemde %23 oranında artmış olduğu görülmektedir. 2015/III. Dönemde bu oran bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,1 artmıştır. Yerli kartların yurt içi internet alışverişlerindeki kullanımı ise 2016/III. Dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,2 artmıştır. 2015/III.dönemde ise bu oran bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,8’dir. İşlem bazında yapılan bu hesaplamalardan, yerli kartların yurt içi internet alış verişleri azalırken yurt dışından internet alışverişlerinin arttığı görülmektedir.

Verilen oransal istatistikler toplu olarak değerlendirilecek olursa;

  • Türkiye’de e-ticaret hacmindeki artışın 2016/III. Döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yavaşladığını buna rağmen tüketicinin dijital ortamlarda alış veriş yapmaya yöneliminin arttığı,
  • Yurt içi tüketicinin yine yurt içi dijital ortamdaki alış verişlerini azaltırken yurt dışından dijital alışverişlerini artırdığı,
  • Tüketicinin dijital ortamda yapmış olduğu alışverişlerde zaten yurt dışından gelen malların alımında yurt içindeki satıcılardan ziyade direkt yurt dışı sanal mecralara yöneliyor olduğunu düşünülmektedir.

 

Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi

Fotoğraflar: adspacetechnologies.com, www.willemisbrucker.com, qph.ec.quoracdn.net

 

(Visited 143 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumu onaylamak için işlemi yanıtlayınız * Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.