Kategoriler
Dijital Ekonomide Vergi

Drop Shipping Belge Düzeni

Drop shipping belge düzeni konusu, özellikle yurt dışından tedarikçi kullanan hatta satışı da yurt dışına yapanlar için tereddütler oluşturabilmektedir. Ürünün yurt dışından nihai tüketiciye gönderilmesi halinde sevk irsaliyesinin aranıp aranmayacağı ve yurt dışındaki tedarikçiden yapılan alımın maliyet kaydı yapılması için gider belgesi tevsiki öncelikle dikkat çeken hususlardır.

Anahtar Kelimeler: Drop shipping belge ,  drop shipping fatura , drop shipping vergi , e-ticaret vergi , dijital ekonomi vergi

Drop Shipping Belge-Fatura Düzenleme Süresi

Drop shipping e-ticaretin işleyişi gereği nihai alıcının ödemeyi yaptığı kişi ile alıcıya ürünü gönderen kişinin farklı olması fatura düzenleme süresi bakımından tereddüte neden olabilmektedir.  Söz konusu tereddüt, VUK 231/5. Maddesindeki 7 günlük fatura düzenleme süresinin, ödeme alındıktan sonra mı yoksa tedarikçi tarafından ürünün nihai alıcıya gönderilmesinden sonra mı başladığı hususudur.

 

KDV Kanunu’nun 2.maddesine “teslim” malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi olarak tanımlanmıştır. Konu ile ilgili mevzuat hükümlerine bakıldığında fatura düzenleme için ürünün teslim sürecinin başlamış olması gerektiği açıktır. Bu durumda drop shipping e-ticaret yapan kişi ödemeyi aldığında kendi isteği ile fatura düzenleyebileceği gibi ürünün teslim için yola çıkmasından itibaren 7 gün içinde de fatura düzenlemelidir. Dolayısıyla fatura düzenleme süresi bakımından esas dikkate alınacak husus ürünün tedarikçi tarafından nakliyesinin başlatılmasıdır.

Yurt dışındaki tedarikçiden yapılan mal alımı sebebiyle yapılan giderleri tevsik etmek amacıyla kullanılacak gider belgesinin mutlaka fiziki yollarla ulaşması şart değildir. Yurt dışından faturaların kağıt ortamında tedarik edilememesi halinde, faturaların dijital ortamda tedarik edilmesi ve bu faturalara ait mal/hizmet alımlarının defterlerinize kayıt edilmesi mümkündür. 

drop shipping belge

Sevk İrsaliyesi Düzenlenip Düzenlenmeyeceği

Ürünün satın alındığı kişi ile ürünü nihai alıcıya gönderen kişinin farklı olması, sevk irsaliyesinin düzenlenip düzenlenmeyeceği veya kim tarafından düzenlenmesi gerektiği sorusunu akıllara getirebilmektedir.

Ürün başka bir tedarikçi tarafından da nihai alıcıya gönderilmiş olsa bile sevk irsaliyesi düzenlenecektir. Ancak irsaliyenin ürünü gönderen tedarikçi tarafından düzenlenmesi ve bir örneğinin esas satışı yapan kişiye gönderilmesi gerekir. Şöyle ki; VUK’un 230. Maddesinde “malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir” denilmiştir. Buna göre 167 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6/a maddesinde açıklandığı üzere, malın alıcı nihai alıcıya teslim edilmek üzere tedarikçi tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde tedarikçi, bir nüshası kendinde kalacak ve diğer nüshası nihai alıcıya gönderilecek şekilde sevk irsaliyesi düzenleyecek ayrıca kendinde kalan nüshasının bir (örneğini) fotokopisini de satıcıya gönderecektir. Sevk irsaliyesinin müşteriler bölümüne ise “satıcı X adına Y kişisine teslim edilmek üzere” ibaresini yazacaktır.

 Daha sonra, tedarikçi tarafından satıcıya ve satıcı tarafından da nihai alıcıya düzenlenecek satış faturalarına, tedarikçi tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesinin tarih ve numarası yazılmak suretiyle, mal alım satımına ilişkin belgeler düzenlenmiş olacaktır. Ayrıca tedarikçi tarafından düzenlenen sevk irsaliyesi örneğinin drop shipping e-ticaret yapan kişi tarafından da tevsik edici belge olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.

 

Kaynak: http://www.gib.gov.tr/node/98207

Fotoğraflar: workathomepros.net , i1.wp.com , udemy-images.udemy.com

(Visited 594 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumu onaylamak için işlemi yanıtlayınız * Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.