Kategoriler
Mali Haber

Konut ve İşyeri Tesliminde KDV İstisnası

Konut ve işyeri tesliminde KDV istisnası 12 Seri No.lu KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 05/05/2017 tarihinde yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikle beraber hem yeni konutların satışlarının canlandırılması hem de döviz girdisi sağlayarak, kurlardaki yükselişle beraber özel sektörün döviz borcunun yaratabileceği kur baskısını hafifletmek amaçlanmıştır. Söz konusu KDV istisnası genel hatları ile soru cevap şeklinde açıklanmaya çalışılmıştır.