Kategoriler
Dijital Ekonomide Vergi

Serbest Bölgelerde Yazılım Üretimi Avantajları

Serbest bölgelerde yazılım üretimi yapmanın bir takım vergisel avantajları mevcuttur. Söz konusu vergisel avantajlar globalleşen yazılım pazarında rekabet şansını güçlendirebilecek imkanlar sunabilmektedir..

Kategoriler
İnternet

Türkiye’de Mobil ve Dijital Yatırımlar

IAB Türkiye’nin raporuna göre 2015 yılı ilk yarısında mobil yatırımlar 32,8 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakam global anlamdaki mobil yatırımlarda 2014 yılı sonu itibariyle 24 milyar Euro oldu.

Kategoriler
Dijital Ekonomide Vergi

Web Sitesi Tasarımı Faaliyetinin Vergilendirilmesi

Web sitesi tasarımı mesleki ihtisası gerektirmesi ve emeğe dayalı olması nedeni ile her hangi bir işverene ve işyerine bağlı kalmadan da freelance olarak da yapılabilen bir faaliyettir. Ancak bu şekilde elde edilen bir kazanç olmasına rağmen genel olarak e-ticaretin vergilendirilmesi konusunda uygulamada yaşanan tereddütler nedeni ile söz konusu faaliyet türü açısından da bazı hususların irdelenmesi gerekmektedir.  Çalışmada web sitesi tasarım faaliyetinin vergilendirilmesi, freelance olarak yapanlar açısından ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: web tasarımı vergilendirme , freelance vergi , e-ticaret vergi , dijital ekonomi

Kategoriler
İnternet

Elektronik Noter Tasdiki Dönemi

Elektronik noter kısaca, noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına, saklanmasına, paylaşılmasına verilen addır. Söz konusu yeniliğin yasal dayanağı 01/03/2016 tarihinde yürürlüğe giren Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik’tir.

Kategoriler
İnternet

Mobil Ödeme Araçları ve Nakitsiz Yaşam

Mobil ödeme seçeneği ve nakitsiz yaşam etkisini her geçen gün hissettirirken fiziki para kullanılan günlerin sonu yaklaşıyor olabilir. Kağıt banknotlar somut ve güvenilir ancak ödeme alanında nesnelerin internetinin (IoTinternet of things) nüfuzunun etkin olduğu cihazlar nedeni ile fiziki para (nakit) giderek demode hatta antikalaşan bir sürece giriyor.

Kategoriler
Dijital Ekonomi

Programatik Mobil Reklamın Global Trendleri

Programatik mobil reklamın bir sonraki evresi “Premium”.. Mobil reklam ağı MoPub 2015/IV. Çeyrek raporu’na göre mobil programatiğin sonraki evresinde premium markaların reklamları artacak. Rapora göre bunun nedeni dünyada yaşayan insan sayısından çok mobil cihaz olması ve insanların mobil cihazlarını günde 3 saate yakın kullanması. Mobil cihazların birçok yerde birden bulunmayı sağladığı için bu durumun kaçınılmaz olduğu değerlendiriliyor.

Kategoriler
Diğer Konular

Kira Geliri Beyanında Gerçek Gider Avantajı

Kira geliri beyanında kazancın hesaplanması bakımından Gelir Vergisi Kanunu “götürü gider” ve “gerçek gider” olmak üzere iki farklı yöntemi seçmekte mükellefleri serbest bırakmıştır. Buna göre;