Kategoriler
Dijital Ekonomide Vergi

E-Ticaret Siteleri İçin KEP ve MERSİS Nedir?

Ticari faaliyetlerin ve hukuki sonuç doğuran işlemlerin fiziki ortamların dışında elektronik ortamda yapılmaya başlanmasının yaygınlaşması ile beraber söz konusu faaliyet ve işlemlerin idare tarafından yasal takibinin yapılabilmesine kolaylık sağlaması amacıyla Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)  ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi uygulamasına başlanmıştır. Takip edilebilirlik, işlemlerin şeffaflığı ve elektronik ortamda işlem yapanlara güven tesis etmek için başlanılan KEP ve MERSİS nedir, e-ticaret siteleri açısından ne anlama gelmektedir?

KEP Nedir?

26 Ağustos 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” ile hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret işlemlerinin yapıldığı ağ üzerinde bulundurmakla yükümlü oldukları genel bilgiler ile sözleşme öncesinde ve sipariş sürecinde alıcılara sunmaları gereken bilgilere ve elektronik ticaret ile ilgili diğer uygulamalara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amaçlanmıştır. Yönetmeliğin kapsamı ise hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların ağ üzerinde mal veya hizmet satışına ilişkin sözleşme ve siparişlerdeki bilgi verme yükümlülükleri ile elektronik ticaretle ilgili diğer tedbirlerdir. Yönetmelikte KEP’in tanımı, elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli olarak ifade edilmiştir.  Dolayısıyla ilgili yönetmelik, kişisel elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkân veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmaz.

E-Ticaret Siteleri İçin KEP Ne Anlama Gelir?

Hizmet sağlayıcı yönetmelikte, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri, Aracı hizmet sağlayıcılardan kasıt ise başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişilerdir. Aracı hizmet sağlayıcılara, gittigidiyor, sahibinden.com gibi sanal pazar siteleri  örnek verilebilir. Dolayısıyla söz konusu yönetmelikle KEP ile birlikte sayılan diğer yükümlülükler hem kendi ürün veya hizmetini pazarlayanlar hem başka gerçek veya tüzel kişilerin ürün veya hizmetinin pazarlanmasına aracılık edenlerdir.

Buna göre ilgili yönetmeliğe göre bilgi verme yükümlülüğü kapsamında olan hizmet sağlayıcı elektronik ticaret faaliyetine başlamadan önce kendine ait elektronik ticaret ortamında aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak bulundurmalıdır;

  1. a) Tebligata elverişli KEP adresi, elektronik posta adresi ve telefon numarası ile varsa işletme adı veya tescilli marka adı.
  2. b) Mensubu olduğu meslek odası ve varsa üyesi olduğu sektörel kuruluşlar ile meslekle ilgili davranış kuralları ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğine ilişkin bilgiler.

ç) Esnaf ise ayrıca adı ve soyadı, vergi kimlik numarası ve merkez adresi.

Hizmet sağlayıcılar yukarıda belirtilen bilgileri, ağ üzerindeki ana sayfasında ve doğrudan ulaşılabilecek şekilde “iletişim” başlığı altında sunar.

MERSİS nedir

Aracı hizmet sağlayıcı üzerinden satış yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcılar ise elektronik ticaret faaliyetine başlamadan önce, aracı hizmet sağlayıcı tarafından kendine tahsis edilen alanda aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak bulundurur:

a) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri.

b) Tebligata elverişli KEP adresi.

c) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası.

ç) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

Aracı hizmet sağlayıcı üzerinden satış yapan ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcı tarafından kendine tahsis edilen alanda aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak bulundurur:

a) Adı ve soyadı.

b) İkametgâhının bulunduğu il.

c) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

Söz konusu bilgilerdeki değişikliklere ilişkin güncellemeler, hizmet sağlayıcı tarafından değişikliğin gerçekleştiği gün yapılır. Bilgilerin doğruluğundan ise hizmet sağlayıcı sorumludur.

MERSİS Nedir?

MERSİS yasal dayanağını 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 24/2, 26, 1525, 1526, 1527 sayılı maddelerinden almaktadır. Kayıtların elektronik ortamda merkezi bir ticaret sicili kayıt sisteminde tutulması ve ticaret sicili işlemlerinin bu sistem üzerinden gerçekleştirilmesi ile bunların tek ortak anahtar numara ile takibinin sağlanması için merkezi veri kayıt sisteminin oluşturulmuştur.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren ilgili maddesinde, tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarasının, ticaret unvanının, işletmesinin merkezinin ve tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresinin gösterileceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, ticaret sicili müdürlüklerince kendilerine MERSİS numarası verilen tacirler, ticaret sicili numarası yerine bu numarayı, verilmeyenler de ticaret sicili numaralarını ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde göstereceklerdir. Buna göre, internet sitesi oluşturma yükümlülüğü olmayan gerçek ve tüzel kişi tacirlerin, işletmeleriyle ilgili olarak düzenledikleri ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağını oluşturan belgelerde, MERSİS numarası olanlar bu numara, olmayanlar taret sicili numarası, ticaret unvanı ve ticari işletmenin merkezi  bilgilerine yer vermeleri gerekmektedir.

E-Ticaret Siteleri İçin MERSİS Ne Anlama Gelir?

15.07.2015 tarihli “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” ile gerçek ve tüzel kişilerin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak veya bunları başkaları adına yapmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişimi düzenlemek amaçlanmıştır. Buna göre; tacir sıfatı ile ticaret siciline kayıtlı olanlar ticari elektronik iletinin başlığında veya içeriğinde MERSİS numarası ve ticaret unvanına yer verilir. Söz konusu yükümlülük hem kendi ürün ve hizmetlerini pazarlayanlar için hem de başkalarının ürün ve hizmetini pazarlanmasına aracılık edenler için geçerlidir.

“Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” uyarınca eğer e-ticaret sitesi hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcısı ise elektronik ticaret faaliyetine başlamadan önce kendine ait elektronik ticaret ortamında MERSİS numarasını “iletişim” başlığı altında bulundurmalıdır.

Söz konusu yükümlülükleri yerine getirmeme halinde 2014 yılında 2.240-TL olarak ve her yıl yeniden değerleme oranında artacak olan (2016 yılı için 2.500-TL civarında) cezai yaptırım söz konusudur.

Kaynak: 

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/seminernotlar/09012014/MERS%C4%B0S_SUNU_%C4%B0SMMO.pdf

eticaretmag.com/simdi-guvenli-alisveris-zamani-e-ticaret-sirketlerine-kep-zorunlulugu-geldi

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET
SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

Fotoğraflar: signalhilldigital.com, winxponmac.com

(Visited 581 times, 1 visits today)

“E-Ticaret Siteleri İçin KEP ve MERSİS Nedir?” için 2 yanıt

Merhaba,
Ben perakende giyim magazası sahibiyim,urunlerimi gittigidiyor ve n11de de satmak için magaza acmak istiyorum ancak ben ticaret odasına degil esnaflar odasına kayıtlıyım, dolayısıyla mersis no yok esnaf sicil numaram var, mersis alabilmek için ticaret odasına tasınmam gerekirmiş hem çok mesakkatli hem daha pahalı, vergilerim yukselecek ticaret odası oldugu için , uyelik için de bir sürü param gidecek, lütfen yardım istiyorum. Yazı için tesekkurler bu arada..

Merhaba Soner Bey,
Sizin durumunuz e-ticaret yapmanızdan dolayı farklılık gösterecektir. Belirttiğiniz şekilde Türkiye’nin her yerine ürün satabileceğinizden zaten basit usulden yani esnaf sıfatından çıkarak gerçek usulde vergilendirilmesi gereken mükellefler sınıfına gireceksiniz yani tacir olacaksınız. Böyle olunca da MERSİS numarası kullanmanız gerekecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumu onaylamak için işlemi yanıtlayınız * Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.