Adsense Vergilendirme

Soru: Merhaba, Türkiye genelinde Google Adsense gelirleri ile ilgili bir vergi incelemesi başlamış. Bazı kişiler diyorki adsense den gelen paranın %50 sini kar sayıp %50 si üzerinden gelir vergisi ve KDV istiyorlarmış. Biz 1.5 yıldır Google Dublin Ireland şirketine faturamızı kesiyoruz ama geçmişte fatura kesmiyorduk. Sorum şu eğer vergi isterlerse %50 si kar sayılıp mı vergi vereceğiz yoksa hesabımıza giren paranın tamamı üzerinden mi vergi vereceğiz?

Cevap: Daha önce fatura düzenlenmeyip kayıt dışı bırakılan gelirleriniz için inceleme yapılırken, hesabınıza adsense içi yatan paralar hasılat sayılırken, yapmış oldunuz faaliyet için bir karlılık oranı belirlenir. Bu karlılık oranı normal şartlarda sanayi ve ticaret odalarının görüşü, sektördeki diğer firmaların karlılık oranları veya danıştay kararlarına göre dikkate alınır. Ancak adsense gibi internet üzerinden reklam aracılığı faaliyeti için karlılık oranı belirlenmesi, bu saydıklarımla mümkün görünmüyor.  Yine de geçmiş yıllarınız için incelemeye alınmanız halinde, inceleme elemanının belirlediği karlılık oranına göre hesabınıza yatan paranın bir kısmı gider sayılacak kalan kısmı kazanç olarak üzerinden (gelir veya kurumlar vergisi) vergi hesaplanacaktır. KDV ise hesabınıza yatan paranın tamamı üzerinden hesaplanır.  Zira KDV hasılat üzerinden hesaplanan bir vergi türüdür. 

Geriye dönük olarak tespit edilen kayıt dışı hasılatınız nedeniyle, hesaplanan vergi aslı üzerinden vergi zıyaı cezası kesilecek ve gecikme faizi hesaplanacaktır. Bununla beraber hesabınıza yatan adsense ödemelerinin tamamı hizmet teslimi kabul edileceğinden bu tutarlar üzerinden VUK 353/1. maddesi uyarınca %10 oranında (2018 yılı için bu cezanın üst sınırı 120.000-TL’dir) özel usulsüzlük cezası kesilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Adsense Vergi , Google Vergi , Dijital Ekonominin Verglendirilmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir